PL  EN
Konta w IBOK zakładane są automatycznie po zarejestrowaniu pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Celem złożenia deklaracji zapraszamy do BOK referatu Gospodarkami Odpadami Komunalnymi w Tychach przy u. Budowlanych 67
Logowanie